Jakie są zalety podręczników Nowa Era?

Najnowsza reforma edukacji, umożliwiająca współistnienie wielu podręczników na rynku, wywołała ogromny sprzeciw między autorami a wydawcami. Oprócz badaczy piszących podręczniki od jakiegoś czasu wyrosła nowa grupa autorów, wśród których miejsce zajmują nauczyciele i pedagodzy, metodycy. Istnienie kilku lub więcej podręczników do danego przedmiotu na tym samym poziomie wykształcenia zmusiło ich do znalezienia innowacyjnych rozwiązań. Taką rolę spełniają podręczniki Nowa Era z księgarni internetowej Tania Książka.

Jak prezentuje się współczesny rynek wydawniczy podręczników?

Analizując podręczniki na rynku szkół podstawowych i ponadpodstawowych, można je zasadniczo podzielić bezpośrednio na dwa bardzo różne zespoły. Pierwsze z nich to podręczniki, które mogą być merytorycznie poprawne, bogate w wiedzę wewnętrzną, często zawierające informacje o najnowszych osiągnięciach, poparte odpowiednimi opracowaniami naukowymi. Ich autorami są w większości pracownicy uczelni. W tego typu podręcznikach widoczna jest szeroka funkcja informacyjna, przy niewielkim potraktowaniu pozostałych zadań współczesnej książki dla danego ucznia. Te podręczniki odznaczają się głęboką wiarą w szczególnie dużą pojemność pamięci wrażliwego umysłu ucznia. Książki te zaspokajają potrzeby szkoły w zakresie zapewniania wiedzy potrzebnej do kształtowania umiejętności, ale same kształcą odpowiednie umiejętności w ograniczonym zakresie. Z drugiej strony można znaleźć podręczniki napisane przez nauczycieli. Przede wszystkim świetne dydaktycznie – wykorzystują dobrą stronę graficzną, kształtują myślenie o zadaniu, pomysłowe kombinacje substancji, jasny i czytelny język dla ucznia. Z pewnością są to odniesienia wielofunkcyjne, które z powodzeniem realizują głoszoną dziś szczególną zasadę, której głównym celem jest kształcenie wiedzy fachowej.

W czym podręczniki Nowa Era wyróżniają się na rynku?

Wszyscy twórcy, zmuszeni konkurencją, ulepszyli swoje podręczniki i osadzili je w publikacjach pomocniczych, zarówno dla ucznia, jak i dla samego nauczyciela. Całe pakiety wydawnictw edukacyjnych miały ułatwić pracę na w szkole podczas lekcji. To jest rzeczywistość. Same podręczniki Nowa Era wiele zyskały na edycji, ponieważ:

  • są zwykle drukowane na dobrym papierze,
  • są kolorowe,
  • mają mnóstwo dobrych technicznie ilustracji,
  • są ładne.

Jednym z powszechnych poglądów na temat podręczników Nowej Ery jest to, że są tak doskonałe, że spełniają wszystkie potrzeby współczesnej szkoły i uczniów.

Edukacja - zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Jak podręczniki powinny kształtować postawy dziecka?

Podręcznik powinien spełniać różne funkcje, czyli informacyjną, motywacyjną, transformacyjną, samokształcącą, wybierania i organizowania. Badanie podręczników szkolnych pokazuje, że dominuje funkcja informująca, a innych funkcji jest tutaj znacznie mniej. Tylko podręczniki Nowej Ery wyróżniają się na tym tle, przez co cieszą się one praktycznie niesłabnącym zainteresowaniem u uczniów i nauczycieli poszczególnych typów szkół.

Funkcja transformacyjna podręcznika

Zdaniem pedagogów funkcja transformacyjna podręcznika polega na organizowaniu uczniów w celu racjonalnego kształtowania pobliskiej rzeczywistości, np. aby móc racjonalnie kształtować środowisko fizyczne, stosunki produkcyjne i tak dalej. Uznaje się, że podręcznik spełnia to zadanie, jeśli zawiera treści rozwijające różne umiejętności, a także dające impulsy do rutyny zmieniającej społeczne dolegliwości życia. Jest to bardzo ważne. Funkcja transformacyjna pomaga uczniom:

  • wypracować świetny stosunek do różnych zagadnień rzeczywistości,
  • przygotowuje się do zachowań, podejmowania decyzji,
  • wypracować możliwość oceny (przedstawić zalety i wady różnych rozwiązań),
  • ustalać własne standardy i zasady moralne, którymi mogą się kierować uczniowie w ich szczególnym dorosłym życiu,
  • pomaga w procesie dorastania i kierowania się odpowiedzialnością za własne wybory życiowe.

Jak tę funkcję realizują podręczniki Nowej Ery?

Transformacyjną funkcję podręcznika można zilustrować różnymi przykładami, np. przeglądając podręczniki Nowa Era. Warto tu zwrócić uwagę na warunki demograficzne, ekonomiczne, polityczne i środowiskowe, których uczniowie nauczą się z tego właśnie podręcznika. Wspólną cechą przykładów jest metoda poznawcza, według której uczeń poznaje trudności, a następnie przedstawia je w odniesieniu do własnych ocen, znaczenia norm, reguł wykonania. Ważną rolę odegrają zadania, które zainspirują uczniów do znalezienia swoich konkretnych rozwiązań problemów, zachęcą uczniów do kreatywnej wiary oraz do komunikowania swoich poglądów i omówienia ich z kolegami. Czasami impuls kształtujący określoną postawę uczniów, przy całym prawidłowo wykorzystanym materiale dydaktycznym z podręcznika, płynie sam, poszczególni uczniowie wyrażają go samodzielnie. Wykonując to ćwiczenie, uczniowie powinni przyjrzeć się konsekwencjom poszczególnych decyzji, jakie podejmują dla każdego z nich i przybliżyć ich do tego ważnego problemu związanego z ich życiowymi wyborami.

Edukacja autorstwa freepik - pl.freepik.com

Jak przedstawiają się podręczniki Nowej Ery do przyrody?

Poszczególna podstawa programowa kształcenia ogólnego stanowi dokument, który obligatoryjnie określa treści nauczania wdrażane w przypadku poszczególnych przedmiotów na dowolnie wybranych poziomach kształcenia. Wytyczne zawarte w podstawie programowej zostały sformułowane za pomocą bardzo ogólnych pojęć. Warto zastanowić się, jak podręczniki Nowej Ery do przyrody wypadają w kontekście tych wymagań.

Co odróżnia przyrodę od innych przedmiotów?

Specyfika przyrody jako możliwego przedmiotu interdyscyplinarnego polega na tym, że terminologia stosowana w piśmiennictwie obejmuje pojęcia z różnych dziedzin. Niektóre z tych zasad są rozumiane i stosowane przez autorów w różnych technikach. Różnice te dotyczą konkretnie takich pojęć, dla przykładu: środowisko, przyroda i architektura krajobrazu.

Jakie treści prezentuje podręcznik Nowej Ery do przyrody?

Podręcznik do przyrody Nowej Ery odgrywa szczególną rolę w edukacji ze względu na specyfikę tej interdyscyplinarnej tematyki. Nauczyciele przyrody są nowicjuszami wśród biologów, geografów, chemików, fizyków, a także absolwentów innych dyscyplin. Można oczekiwać, że posiadana profesja w pewnym stopniu wpłynie na metodę interpretacji i realizacji z treścią naturalną. Treści geograficzne będą prawdopodobnie bliższe i łatwiejsze do wprowadzenia dla każdego geografa, biologa organicznego itp. W tym przykładzie, mimo dostępu do różnych źródeł wiedzy. W tej sytuacji podręczniki Nowa Era (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/nowa-era), które rozwijają hasła z podstawą programową i integruje informacje z poszczególnych pól przyrodniczych w całość, są bardzo istotne. To także kumulacja najważniejszych informacji z zakresu naukowego przedmiotu, a także gotowa do użycia koncepcja prezentowania informacji wychowawczych.

Jak korzystać z podręczników Nowa Era?

Pierwszy etap dotyczący kształtowania pojęć związanych z krajobrazem powinien, zgodnie z podstawą programową, przebiegać zgodnie z obserwacjami świata otaczającego, tj. mi. otoczenie dobrze znane danemu uczniowi. W oparciu o otoczenie w pobliżu dziecka należy wprowadzić elementarne pojęcia związane z krajobrazem, jakie znajdziemy np. w podręczniku Nowej Ery. Zgodnie z ich harmonogramem koncepcje powinny zostać opracowane, a szereg zbadanych krajobrazów poszerzony, początkowo z przykładami z Polski, a następnie z planety. Wiedza i umiejętności nabyte w tym okresie stanowią podstawę do dalszych badań krajobrazu. Rezultaty całej edukacji przyrodniczej zależą w dużej mierze od konkretnego zakresu i poprawności początkowej edukacji w tym zakresie.

Edukacja autorstwa freepik - pl.freepik.com